E-recept

Du kan enkelt se dina giltiga recept på Mina vårdkontakter. Detta är en statligt ägd tjänst och har till syfte att upplysa om de olika tjänster som varje landsting och region har att erbjuda.

Logga in på Mina vårdkontakter.

Du behöver E-legitimation för att kunna logga in